Nettbutikker er fremtiden for bildeler

Når man tidligere skulle vedlikeholde eller reparere bil, har man inntil nylig vært avhengig av tilgang til butikker som selger bildeler for ditt bilmerke, eller eventuelt verksteder som kan skaffe de rette delene for deg.

Hvis du benyttet deg av bilverksteder for å få tak i deler, ville mange av disse insistere på også å utføre jobben med å bytte delene. Dette var en utfordring for mange, da man måtte komme seg til butikken innenfor åpningstiden for å få den nødvendige veiledningen og få tak i de rette delene.

Noen bor også såpass langt unna bildel-butikker at det ble meget upraktisk for dem å komme seg til butikken for å få tak i de delene de trengte.

Bildel-butikkene hadde kontakt med leverandørene sine gjennom deres egne IT-systemer, og det krevde en del investering for nye tilbydere å kunne tilby bildeler til sine kunder, som igjen skapte en økonomisk terskel for nye tilbydere og dette reduserte dermed konkurranse innenfor området.

Med norske bildeler tilgjengelig på nett, har dette endret seg. Tilgjengeligheten for forbrukerne er vesentlig bedre. Ønsker du å reparere bilen din selv, så kan du få tak i de delene du trenger, og de kan leveres rett hjem i posten.

Man har dermed ikke lenger utfordringen at man ikke kan få tak i bildeler på noen enkel måte hvis man bor avsidesliggende til, men tilgjengeligheten er den samme for alle.

I tillegg til at tilgjengeligheten er bedre, så har EU innført regler som gjør at bilprodusenter må gi alle mulighet til å tilby bildeler til deres biler, i tillegg til at de også må ivareta garanti selv om service utføres av andre enn deres verksteder.

Terskelen for tilbydere å komme inn på dette markedet er derfor lavere, og konkurransen øker. Med økt konkurranse vil man også oppleve lavere priser.

Praktisk med bildeler rett hjem i Posten

Det finnes mange vedlikeholds- og bilpleieoppgaver man selv kan utføre uten at det er fare for at man skader bil eller motor. Mange ønsker å utføre dette arbeidet selv, og bildeler på nett gjør denne jobben enklere for de fleste.

Ikke bare slipper man å planlegge hvordan man skal klare å rekke åpningstidene til bildel-butikken når man er ferdig på jobb, eller finne ut hvordan man kan komme seg dit de selges, men noen leverandører vil også legge til rette for at du kan få delene levert rett hjem på døren.

På denne måten er det enkelt å få tak i det meste av deler du trenger, og du kan med god samvittighet utføre det vedlikeholdet du ønsker selv.

Norske bildeler på nett

Økt tilgjengelighet for flere

Denne økte tilgjengeligheten er ikke bare bedre for personer som bor sentralt, men også for personer som bor ganske usentralt. Så lenge det finnes et postkontor der du befinner deg, så kan bildeler leveres til deg.

I de aller fleste tilfeller kan de også leveres rett på døren. Fordelen med nettbutikker er at de er tilgjengelige for alle som har internett-tilgang, og så lenge du har tilgang til en telefon, så kan du også få den hjelpen du trenger for å sikre at du får de delene du faktisk har behov for.

Mer konkurranse

Det koster mindre i driftskostnader å selge bildeler på internett, og man kan nå frem til et vesentlig større publikum. Dette, og det faktum at EU har endret regelverket for å legge til rette for at det er enklere å levere bildeler som er like bra som originale bildeler, forårsaker økt konkurranse. Økt konkurranse betyr også til slutt at forbrukerne vil kunne kjøpe bildeler billigere enn man kunne tidligere.