Begjæring om oppbud

Vi beklager å måtte meddele at det i dag er sendt en begjæring om oppbud av FlyNonstop AS. Dette betyr at alle våre flyvninger fra og med tirsdag 29.10.2013 kl. 06:00 har blitt innstilt.

Alle våre kunder må nå kontakte sitt kredittkortselskap/bankforbindelse med billettreferanse og innbetalingskvittering for å få sine billettutgifter refundert.

Vi tar nå løpende kontakt med våre kunder via mail og SMS for å gi råd og veiledning om hvordan de skal forholde seg til ombooking / kjøp av nye billetter til sin reise:

Vi har fått hjelp fra SAS som vil gi våre kunder med billettreferanse hos FlyNonstop, adgang til å kjøpe nye billetter til spesialpris hos selskapet, forutsatt at det finnes tilgjengelige plasser på ønskede reisetidspunkt. SAS har mange frekvenser, stort nettverk og flyr på alle våre destinasjoner så muligheten for at de fleste skal få et godt alternativ til den opprinnelige reiseplanen vil være til stede.

SAS håndterer disse henvendelsene for spesialpris manuelt på:

Telefon: 05400,

eller lokalt til Kjevik Lufthavn i Kristiansand på

Telefon 957 19 478.

Se også på www.sas.no hvor en stor lavpriskampanje pågår nå.

Selskapet har ikke ansvar for de billetter som allerede er kjøpt hos FlyNonstop, eller for forpliktelsene som ikke blir oppfylt som følge av at FlyNonstop ikke kan fly de oppsatte rutene.

Øvrige steder for billettbestilling kan være ditt lokale reisebyrå, eller de øvrige selskapene som flyr på Kjevik, Kristiansand: www.norwegian.no, www.klm.no eller www.wideroe.no. I tillegg kan flyreisebestilling foretas på www.skyscanner.no eller www.momondo.no med flere

Vi vil igjen beklage den byrden som legges på dere passasjerer, men vi i FlyNonstop kunne dessverre ikke lenger klare å imøtekomme selskapets forpliktelser og må derfor innse at vi må legge ned vår virksomhet. Dette er en trist dag for våre kunder, og for oss i FlyNonstop.
English version:

PETITION FOR BANKRUPTCY

We regret to announce that of today we have sent a petition for bankruptcy of FlyNonstop AS. This means that all our flights as of Tuesday, 10/29/2013 at 06:00 have been cancelled.

All customers must now contact their credit card company / bank with ticket reference and payment receipt to get their ticket costs refunded.

We are now contacting our customers via email and SMS to provide advice and guidance on how to deal with rebooking / purchase of new tickets for their journey.

With the help of SAS we have been able to provide our customers (with a ticket reference from FlyNonstop) the opportunity to purchase new tickets at a special adjusted price from SAS, provided that there are available seats on the desired travel date and destination. SAS have many frequencies, large network and flies to all our destinations. The possibility that the majority of our customers will find a suitable ticket alternative to the original itinerary will be very good.

SAS will handle all requests and aim for a special price for all FlyNonstop customers. Please call:

Phone: +47 915 05 400,

or locally to Kjevik Airport in Kristiansand on

Phone: +47 957 19 478

See also www.sas.no where a large discount campaign is currently running.

The Company (SAS) is not responsible for the tickets already purchased from FlyNonstop, or any other obligations in the light of FlyNonstop's cancellations.

Other locations for ticket purchase may be at your local travel agency or at other airlines that fly from Kjevik, Kristiansand: www.norwegian.no, www.klm.no or www.wideroe.no. In addition, flight bookings can be made at www.skyscanner.no or www.momondo.no among others.

We will once again lament the burden placed on you, the passengers, but unfortunately we at FlyNonstop could no longer be able to meet the company's obligations. We therefore realize that we had to close down the operation.

This is a sad day for you, our customers, and for us at FlyNonstop.