Hvilken regnskapsfører passer best for deg?

Når man leter etter en regnskapsfører, så kan det være en prosess som kan være komplisert å gjennomføre da de fleste har forskjellige regnskapsbehov. Ved å benytte deg av en løsning som hjelper deg å finne den rette regnskapsføreren, så vil man få hjelp i forhold til hvilke regnskapsførere det er nødvendig å kontakte slik at man ikke bruker vesentlig mer tid enn hva som er nødvendig for å finne den regnskapsføreren man trenger.

Mange regnskapsførere tilbyr forskjellige løsninger i forhold til ditt behov, men du vil også finne noen som sikter mot en spesifikk del av markedet. For eksempel vil noen regnskapsførere ønske å benytte seg av en elektronisk løsning for å hente inn all informasjonen slik at jobben blir enklest mulig, mens andre tilbyr å gjøre hele jobben for deg fra føring av bilag til å generere påkrevde rapporter.

Mannlig regnskapsfører

Når man leter etter en regnskapsfører vil man derfor ha behov for å spesifisere hva man ønsker tilbud på for å sammenlikne priser. Dersom man ber regnskapsførere vurdere dette selv, så vil man risikere å få forskjellige tilbud basert på forskjellige krav. Tilbudene vil dermed være ganske forskjellige og det kan være håpløst å se hvem som er billigst.

Man kan også oppleve at noen regnskapsførere har en lav timepris men benytter seg av løsninger som gjør at jobben tar lengre tid, mens regnskapsførere med høyere timepris kan ha løsninger som gjør at de bruker vesentlig mindre tid og derfor totalt sett er billigere. Dette kan du få hjelp til å vurdere når du ønsker å finne den beste regnskapsføreren for deg. Velg den rette regnskapsføreren ved å hente inn tilbud fra nettsider som https://regnskapsførertilbud.no

Hvilken type regnskapsfører trenger du

Når man trenger regnskapsfører, så vil ikke alle bedrifter ha behov for samme type tjeneste. Noen har ingen kompetanse innen regnskapsføring og ønsker å sette ut hele regnskapet til en regnskapsfører, mens andre ønsker å gjøre alt selv og kun benytte regnskapsfører for rådgivning. I tillegg finnes forskjellige varianter av firmaer som trenger en variasjon av dette.

Enten man ønsker å føre deler av regnskapet selv, eller hvis man heller vil ha noen til å ta hele regnskapet, så finner man lettere frem til rette tilbyder ved å benytte deg av hjelp til å lete etter akkurat den regnskapsføreren som passer for deg.

Dersom man ikke vet hvilken type regnskapsfører man trenger, kan man ende opp med å betale for mye for tjenesten, eller man kan ende opp med en tjeneste som ikke dekker de behovene man har.

Kvinnelig regnskapsfører

Å betale for mye for en regnskapstjeneste man ikke har behov for er ikke ønskelig for regnskapsfører eller for deg, og derfor vil vi hjelpe deg med å finne den beste regnskapsfører for deg med det beste tilbudet.

Kunnskapsnivå innen regnskap i bedriften

Mye av grunnlaget for valget av regnskapsfører baserer seg på hva man har av kunnskap innen regnskap i bedriften og hvor mye man ønsker å gjøre selv. Dersom man bestemmer seg for at man ikke ønsker å ha regnskapskompetanse i firmaet, så vil det være en fordel å finne en regnskapsfører som kan utføre hele tjenesten slik at man selv trenger å forholde seg til så lite av regnskapsføringen som mulig.

Dersom man derimot ønsker å selv føre hele regnskapet, så kan man klare seg med en tjeneste fra en regnskapsfører for rådgivning. Mange har opplevd at ved å endre fra en regnskapsfører som ikke tilbyr en tjeneste som passer bedriften til en som tilbyr et nivå av tjenester som er akkurat passe, så har man fått halvert utgifter til regnskapsfører. Alle vil ikke oppleve at prisen halveres, men det er i mange tilfeller mulig å finne en tjeneste som er billigere enn den man har i dag.

Oppstartsbedrift

Når man starter en egen bedrift, så er det mange som ønsker å føre regnskapet selv. Grunnen til dette er at man ønsker å spare penger ved å redusere utgifter mens man holder på å etablere tjenestene som skal tilbys fra firmaet. Dette gir nye firmaer en mulighet til å øke muligheten for profitt fra tidlig i firmaets levetid. Likevel vil noen firmaer ønske å benytte en regnskapsfører som utfører hele regnskapsføringen selv om man er nyoppstartet.

Starte firma

Selv om man ønsker å spare penger, så trenger man likevel en tjeneste som gir de rådene man har behov for når man ikke har kjennskap til krav eller regelverk innen føring av regnskap. Oppstartsbedrifter trenger også å avklare behovet før man bestemmer seg for hva slags tilbud man skal innhente.

Bedriften ønsker egne ansatte for regnskap

I større bedrifter har man ofte mange ansatte som har spørsmål innenfor den delen av regnskapet de selv bidrar til. For eksempel vil mange ha spørsmål til føring av reiseregninger og utlegg for firmaet. Dette overlater man ofte til de ansatte for å redusere mengden arbeid som må utføres, og så vil regnskapsansatte i bedriften gå gjennom bilag og reiseregning for å sjekke at resultatet blir korrekt.

Hvis man på grunn av dette velger å ha regnskapskompetanse i firmaet, så kan man for eksempel velge å benytte et online regnskapsprogram hvor man legger inn alt selv, men hvor man for eksempel benytter seg av regnskapsfører for å verifisere det som er ført eller for å være tilgjengelig for råd ved behov. Denne typen tjeneste vil være mindre kostbar enn om regnskapsfører fører hele regnskapet. I tillegg vil man merke forskjell på hvor bra tjenesten er tilpasset den typen tjeneste de tilbyr.

Hvis regnskapsfører har en god metode for å få bilag overført fra bedriften og for å føre disse raskt og effektivt, så kan hele regnskapsprosessen gå unna på vesentlig færre timer enn hvis man benyttet regnskapsfører som ikke har formening om hvordan bilagene overleveres og hvordan de føres inn.

Regnskapsfører utfører hele regnskapsjobben

Ansett en regnskapsfører

Når man benytter en regnskapsfører som skal utføre hele jobben for firmaet, så vil prisen variere i forhold til hvor komplekst regnskapet vil være. Dersom man har en enkel liten bedrift hvor det er god oversikt over inntekter og utgifter, så kan dette føres raskt og effektivt, men dersom man skal forholde seg til utenlandske skatteregler for konsulenter som bor i utlandet for å jobbe, og skal lønne 200 ansatte, så vil regnskapet være vesentlig mer komplisert. Da bør tjenesten man bestiller fra regnskapsfører gjenspeile det behovet man har.

Dersom man har valgt en regnskapsfører på grunnlag av et enkelt regnskap, så er man ikke garantert at denne regnskapsføreren har den mer avanserte kunnskapen og vet hvordan dette skal føres slik at de slipper å bruke ekstra tid på opplæring eller for å innhente informasjon om regelverket.

Regnskapsfører som rådgiver ved oppstart

Når man starter opp nytt selskap, så kan det være en fordel å benytte seg av råd fra en regnskapsfører på veien. På den måten kan man unngå at man belager seg på kompliserte løsninger som gjør at man må betale ekstra mye for tjenesten i forhold til at man kan benytte seg av enklere regnskapsføring som ikke krever ekstra informasjon for regnskapsfører men at de kun trenger å føre inn bilag og produsere rapporter.

Jo mer standard tjenesten du benytter er, jo større er muligheten for at du kan benytte deg av et godt tilbud fra regnskapsbyrå selv om de skal utføre hele regnskapsføringen. Jo mindre tid man trenger å benytte på regnskapet, jo billigere vil tjenesten være.

Riktig regnskapsfører for riktige behov

Riktig regnskapsfører

Hente inn tilbud fra nettsider som regnskapsførertilbud.no

For å sikre at du betaler den prisen som er riktig for deg for regnskapsfører, så er det viktig at du bestiller regnskapstjenester i henhold til dine behov. Det er ikke lønnsomt å benytte mer avanserte tjenester for regnskap enn det man trenger. I stedet er det bedre å velge en såpass enkel strategi for regnskapet at man kan spare så mye som mulig når man henter inn tilbud.

Jo bedre man tilpasser behov til standard regnskapstjenester, jo lettere er det å betale en passende pris for tjenesten.